Điều khoản sử dụng

Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Mall Riviu như dưới đây. Nếu có bất kỳ điều gì khiến bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web này. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

QUY ĐỊNH CHUNG

Bằng việc ghé thăm website https://mallriviu.com/ và sử dụng các dịch vụ, Bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng này và Chính sách bảo mật của chúng tôi. 

Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các dịch vụ. 

Chúng tôi thực hiện Điều khoản sử dụng này theo các nguyên tắc chuẩn mực của xã hội, cũng như trên môi trường internet và không có tài liệu nào cản trở nghĩa vụ của chúng tôi là tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Khi sử dụng dịch vụ của Mall Riviu, nghĩa là, Bạn đã đồng ý chấp thuận và tuân thủ các điều kiện quy định dưới đây: 

– Tuân thủ quy định của pháp luật .

– Tuân thủ các quy định của những điều khoản này.

– Tạo ra các giá trị hữu ích cho cộng đồng

– Nếu có các tranh chấp xảy ra quyền quyết định thuộc về phía website Mall Riviu.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

  1. Được nhận những thông tin từ phía website Mall Riviu cung cấp, gợi ý, các chương trình khuyến mãi độc quyền, mã giảm giá từ phía Mall Riviu cung cấp
  2. Những cá nhân, tổ chức khác sẽ không có quyền được đăng nội dung trên Mall Riviu nếu chưa có sự cho phép, tuy nhiên có thể đăng tải các chương trình khác từ những thương hiệu uy tín.
  3. Chia sẻ nội dung lành mạnh, khách quan,  đến cho khách hàng, không đăng các thông tin spam không hữu ích, gây rối loạn website.
  4. Tuyệt đối không được phép đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu phản động, đe dọa, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, phân biệt vùng miền, chủng tộc hoặc tài liệu trái pháp luật.
  5. Mọi hành vi phát tán mã độc, spam hay phát tán những thông tin sai lệch như đã nêu trên mục 3mục 4 đều nghiêm cấm, và Mall Riviu có quyền xóa đi những thông tin đó.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

  1. Chúng tôi có quyền tạm ngưng hoặc cấm hoạt động của bạn vĩnh viễn nếu phát hiện cá nhân, hay bất kỳ tổ chức nào không thực hiện đúng các điều khoản sử dụng.
  2. Mall Riviu luôn kiểm tra chu đáo tất cả các thông tin được đăng trên trang web, nhưng không đảm bảo về độ chính xác hoặc sự phù hợp của các thông tin cho một mục đích cụ thể.
  3. Mall Riviu có thể thay đổi nội dung các thông tin trong trang web của mình mà không cần thông báo, và có thể đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động của trang web bất cứ lúc nào.

Ngày cập nhật: 14/09/2021, website: https://mallriviu.com, Ho Chi Minh City, Viet Nam.